PODARUJ 1 NA LECZENIA KLAUDII KOPRYJANIUK

PODARUJ 1 PODATKU MOESZ MI POMC PRZEKAZUJC 1 PODATKU NA SUBKONTO ZAOONE W FUNDACJI POMOCY OSOB NIEPENOSPRAWNYM ,,SONECZKO NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SDOWEGO NR.KRS 0000186434 Konieczne jest wpisanie w rubryce INFORMACJE UZUPENIAJCE cel szczegółowy 1 Na leczenie KLAUDII KOPRYJANIUK203/K

Galeria